naeff consult

Adviseur voor overheden bij de inrichting van Nederland

De situatie en de projectfase bepalen welke expertise nodig is. Naeff Consult gaat met ervaring en durf de zoektocht aan. Samen met u, als lid van uw projectteam of als extern adviseur. 

  • Belangen samenbrengen met omgevingsmanagement
  • Een formeel plan (zoals een rijksinpassingsplan) opstellen en de procedure doorlopen
  • Een issue uitdiepen met betrokkenen en over de oplossing rapporteren
  • Opties verkennen en alternatieven onderzoeken in bijvoorbeeld een milieueffectrapport
  • Ruimtelijke kwaliteit in de planvorming betrekken en borgen bij de aanbesteding