naeff consult

Adviseur voor overheden bij de inrichting van Nederland

De situatie, de vraagstelling en de projectfase bepalen welke expertise nodig is. Naeff Consult gaat met ervaring en durf de zoektocht aan. Samen met u, als lid van uw projectteam of als extern adviseur. 

  • Een gebiedsvisie en -aanpak ontwikkelen met betrokkenen personen en organisaties
  • Inhoudelijke vragen verstandig combineren met de projectaanpak en de juridische procedure
  • Het opstellen en uitschrijven van een publiek besluit (zoals een rijksinpassingsplan) in wisselwerking met milieueffectrapportage en participatie
  • Het maken van rapportages over de voortgang van beleid en uitvoering, over leer- en geschilpunten en over de weg naar overeenstemming