Naeff Consult staat gelijk aan Gerbrand Naeff

Naeff Consult bestaat sinds 1998. Het bedrijf staat gelijk aan Gerbrand Naeff. Dat is een bewuste keuze. Klein staat voor flexibel, ongebonden en weinig bureaucratie.

Gerbrand Naeff is opgeleid tot ‘planoloog voor het landelijk gebied’ (Wageningen Universiteit – 1981). Hij heeft op drie plekken gewerkt bij de rijksoverheid (Landinrichtingsdienst, Rijksplanologische Dienst en Bureau Secretaris-Generaal) en bijna tien jaar als adviseur bij het ingenieursbureau Arcadis. Een paar jaar was hij ook deeltijddocent ‘ruimtelijke ordening en milieu’ bij een masteropleiding. Daarna volgden opdrachten bij ministeries, provincies, gemeenten en samenwerkingsverbanden. De verscheidenheid aan onderwerpen, werksituaties en ervaringen maakt Gerbrand breed inzetbaar.  

Gerbrand Naeff overziet de relevante vakgebieden en legt verbanden. Onderwerpen zijn onder meer waterbouw, duurzame energie, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, milieu, wegverkeer, luchtvaart, landbouw en natuur. Veel opdrachten volgen een samenhangende gebiedsgerichte aanpak. Gewerkt wordt aan een concreet resultaat of helder besluit; met kennis van de juridische instrumenten en met zicht op de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet. 

In elk project komen inhoud en proces samen met de belangen van mensen en organisaties.