Naeff Consult

Naeff Consult bestaat sinds 1998. Het bedrijf staat gelijk aan Gerbrand Naeff. Dat is een bewuste keuze. Klein staat voor flexibel, ongebonden en weinig bureaucratie.

Naeff Consult overziet de relevante vakgebieden en legt verbanden tussen onder meer waterbouw, duurzame energie, ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, milieu, verkeer, natuur en bouw. Gewerkt wordt aan een concreet resultaat of helder besluit; met kennis van de juridische instrumenten en met zicht op de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet. 

In elk project komen inhoud en proces samen met de belangen van mensen en organisaties.