Voorbeeldproject Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt ingrijpend aangepakt. Kernopgaven zijn waterveiligheid en waterafvoer met ruimte voor vernieuwing én met behoud van monumentale waarden. Naeff Consult ondersteunt Rijkswaterstaat van 2009 tot 2018. Continuïteit met in elke fase een andere rol.

  • Brede verkenning (2009–2011): analyse van vier marktvisies op de vernieuwing van de Afsluitdijk. De conclusie staat in de Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk. Mijn rol: meewerken aan de strategische analyse en schrijven van de structuurvisie in overleg met alle betrokken partijen.
  • Planuitwerking (2012–2016): opstellen van de projectbeslissing in interactie met de waterbouwers en andere specialisten (intern) en stakeholders (extern). Mijn taak: supervisie van het milieueffectonderzoek, schrijven van de toelichting van het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk en deelnemen aan strategisch omgevingsmanagement. Speciale aandachtsgebieden zijn ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en archeologie.
  • Aanbesteding (2016–2018). Mijn functie: coördinatie van het onderwerp ruimtelijke kwaliteit in de aanbesteding met een Esthetisch Programma van Eisen, de dialoog met gegadigden en de beoordeling van de aanbiedingen.
  • Duurzame energie (2017-2018). Nieuwe pompen bij Den Oever gaan veel energie gebruiken. Rijkswaterstaat streeft naar duurzame opwekking.  Mijn opdracht: projectleider van het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – Aanvulling 2017 waarin ruimte wordt geboden voor het plaatsen van zonnepanelen op en nabij de Afsluitdijk.
  • Gedurende de hele looptijd: inspringen waar dat nodig is – ook bij onderwerpen waarvoor Naeff Consult geen specialist is. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van een natuurwaardeindicator, de uitvraag formuleren voor de ingenieursdiensten in de planuitwerking, bijdragen aan samenwerkingsovereenkomsten met de regio, uitdiepen van onderwerpen als cultuurhistorie en WOII-archeologie etc.