Voorbeeldproject Visie landelijk gebied Enschede

Als grootste stad van oostelijk Nederland (160.000 inwoners) had de gemeente Enschede geen samenhangend beleid voor haar landelijk gebied. Met de gemeentelijke specialisten heeft Gerbrand Naeff als projectleider de eerste Visie landelijk gebied van Enschede opgesteld (2019-2021). Hij heeft het proces geleid, onder meer afgestemd met de parallel lopende Energievisie en is de hoofdauteur van de tekst. Op 6 juli 2021 heeft de Gemeenteraad overtuigend ingestemd met de Visie.

  • De Visie kent een gedegen kennisbasis met een evaluatie van de bestaande situatie en drie studies naar de landbouw, het landschap en de landgoederen.
  • De Visie biedt bescherming aan unieke groene kwaliteiten en stimuleert activiteiten voor een vitaal platteland. Stad en land zijn nergens ver weg. Het landelijk gebied is overal bereikbaar voor de bewoners van de stad.
  • Bij het opstellen zijn de inwoners, eigenaren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden uitvoerig betrokken. Die betrokkenheid wordt doorgetrokken naar de realisatie van de Visie.
  • De Visie kent de opbouw van een piramide met een ambitie in de top die via vier ontwikkelingsprincipes en negen uitwerkingen in thema’s (van landbouw tot wonen en van duurzame energie tot de Groene Pijler) doorwerkt naar twintig opgaven om inhoud te geven aan de uitvoering. Die uitvoering vindt vaak plaats met een integrale gebiedsaanpak. Voor de uitvoering ontwikkelt te gemeente een gereedschapskist met tien instrumenten.
  • De Gemeenteraad heeft het budget voor het landelijk gebied fors opgehoogd om de ambities waar te kunnen maken.

De informatie over de Visie is de vinden op www.enschede.nl/landelijkgebied