Voorbeeldproject landelijk gebied Enschede:
Visie landelijk gebied
Gids Buitenkans
Gebiedsagenda Broekheurne

Enschede is een grote stad (160.000 inwoners) met een groot buitengebied (10.000 ha). Voor dat landelijk gebied had de gemeente tot 2020 geen samenhangend beleid en bijna geen geld op de begroting. Die situatie is flink veranderd: de gemeente heeft inmiddels een visie vastgesteld met instrumenten en geld. Met een integrale gebiedsgerichte aanpak werkt de gemeente aan realisatie, te beginnen in de Broekheurne (Enschede-Zuid).

Visie landelijk gebied (juli 2021) –  https://www.enschede.nl/landelijkgebied

 • De Visie kent een gedegen kennisbasis met een evaluatie van de bestaande situatie en drie studies (landbouw, landschap, landgoederen)
 • De Visie beschermt de unieke groene kwaliteiten én stimuleert een vitaal platteland. Ook kan de nabijheid van stad – land beter worden benut.
 • Bij het opstellen van de visie is ingezet op participatie intern en extern.
 • Gerbrand Naeff was projectleider en ook hoofdauteur van de Visie landelijk gebied.

Gids buitenkans (juli 2022) – https://www.enschede.nl/file/gids-buitenkanspdf

 • De Gids geeft -als uitwerking van de Visie landelijk gebied- regels waaraan initiatieven in het buitengebied moeten voldoen.
 • Het gaat om grote regelingen (zoals Rood voor Rood), regels per functie (o.a. over wonen) en een maatwerkaanpak voor bijzonder gevallen
 • Gerbrand Naeff heeft de projectleider geholpen bij het afronden en redigeren van de Gids en bij de bestuurlijke besluitvorming.

Gebiedsagenda Broekheurne (Enschede Zuid – juli 2023). https://stawel.nl/2023/06/12/12-juni-23-gebiedsagenda-definitief/

 • De Gebiedsagenda is van de bewoners en bedrijven. De agenda is onder leiding van een onafhankelijke gebiedsregisseur tot stand gekomen
 • De Gebiedsagenda geeft een toekomstbeeld én maatregelen voor de thema’s Leefkwaliteit & recreatie; Landbouw, natuur & landschap; Duurzame energie
 • De Gebiedsagenda is vooruitlopend op het Provinciaal Programma Landelijk Gebied in Overijssel opgesteld en ook het eerste gebiedsplan binnen dat PPLG
 • Gerbrand Naeff zorgde voor de start van het gebiedsproces, voor de verbinding met de gemeente Enschede en hielp mee aan de inhoud en het uitschrijven.